Skip to main content

Adres: ul. Targowa 5, 70-634 Szczecin

 tel. 91 312 82 96

KADRA

mgr inż. Krzysztof Dziarnowski

Założyciel, fundator OSM NORTH,
Krzysztof Dziarnowski prywatnie mąż Katarzyny Dziarnowskiej,
mgr inż. mechanik, absolwent Politechniki Szczecińskiej – Wydział Mechaniczny specjalność systemy energetyczne a także studiów w zakresie zarządzania.
Związany zawodowo z ciężką chemią: Zakładami Chemicznymi „Police”, uprzednio z przemysłem stoczniowym, pracą na morzu – posiadacz dyplomu oficera mechanika wachtowego, Zakładami Włókien Sztucznych „WISKORD” S.A. 30 lat pracy zawodowej w przemyśle chemicznym generalnie na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych.
Ponadto
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Police
Członek Zarządu Głównego SITPChem w Warszawie
Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy GA ZCh „Police” S.A.
Przewodniczący Komisji Pojednawczej przy GA ZCh „Police” S.A. powołany z ramienia Strony Społecznej
Wiceprzewodniczący Komisji Koordynacyjnej MOZ ZZIT pomiędzy Zakłady Azotowe Puławy S.A. a Zakłady Chemiczne Police S.A.
Wiceprzewodniczący Kwalifikacyjnej nr 385 (wg ustawy Prawo Energetyczne) w grupach1-3 przy Oddziale SITPChem Police
Członek Stowarzyszenia Energetyków Polskich
Członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 351 przy SPE Odział Gdańsk w grupach 2-3