Skip to main content

Adres: ul. Targowa 5, 70-634 Szczecin

 tel. 91 312 82 96

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r.), Ośrodek Szkolenia Morskiego NORTH Krzysztof Dziarnowski w Szczecinie przy ul. Targowej 5 jako Administrator danych osobowych podaje następujące informacje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem strony internetowej www.osmnorth.pl oraz Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Morskiego NORTH Krzysztof Dziarnowski w Szczecinie, przy ul. Targowa 5, NIP: 8521381233.

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane na podstawie wymagań Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych zgodnie art. 6 ust 1a RODO, który mówi: „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy szkoleniowej oraz ewentualny kontakt w ramach opieki poszkoleniowej dotyczący: reklamacji, przyjęcia bądź odstąpienia od umowy na szkolenia.

W przypadku zgłoszenia na szkolenia pobierane są następujące dane:

  •  Imię i nazwisko,
  • Adres e-mail,
  • Numer telefonu.

Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.W związku z przetwarzaniem danych osobowych powyższe dane osobowe są przetwarzane przez firmę obsługują nasze serwery na podstawie umowy powierzenia danych osobowych: OVH Sp. Z o.o., Swobodna 1, 50-088 Wrocław.

Dane powyższe nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.

Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

PLIKI COOKIES

Strona internetowa www.osmnorth.pl wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji użytkownika. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Strona internetowa zawiera linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

ZABEZPIECZENIA

Strona internetowa stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Właściciel witryny zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Strony internetowe zabezpieczone są certyfikatem SLL, a komunikacja jest szyfrowana.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy się kontaktować bezpośrednio z Administratorem.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z biurem właściciela pod adresem e-mail: biuro@osmnort.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.