Skip to main content

Adres: ul. Targowa 5, 70-634 Szczecin

 tel. 91 312 82 96

KADRA

prof. dr hab. mł. insp. Marek Cupryjak

Marek Cupryjak – profesor US, doktor habilitowany w dziedzinie nauki o bezpieczeństwie, młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku.  Adiunkt Katedry Studiów nad Bezpieczeństwem Instytutu Nauki o Polityce i Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1980 roku wstąpił do służby w resorcie spraw wewnętrznych, ukończył Wyższą Szkołę Ofcerską MSW. Jest również absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez ponad 20 lat zawodowo nadzorował zagadnienia związane ze zwalczaniem terroryzmu. W 2003 roku obronił na Akademii Obrony Narodowej doktorat, pod kierunkiem gen. broni prof. dr inż. Tadeusza  Jemioło, w którym zawarł wiedzę o zarządzaniu kryzysem terrorystycznym. Jest autorem 3 monografii, współautorem 2 monografii, współredaktorem naukowym 17 monografii, szeregu publikacji dotyczących zarządzaniem sytuacją kryzysową oraz uczestnikiem licznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych związanych z antyterroryzmem i zarządzaniem kryzysowym. Jego zainteresowania związane są z taktyką działań antyterrorystycznych i zarządzaniem sytuacją kryzysową. Jest autorem szeregu programów szkolenia dla pracowników instytucji zagrożonych atakami terrorystycznymi i organizatorem setek ćwiczeń praktycznych m.in. na terenie obiektów portowych. Jest współautorem ogólnopolskiego programu doskonalenia zawodowego w zakresie wprowadzenia systemu negocjacji policyjnych. Przeszedł liczne kursy specjalistyczne poza granicami Polski, między innymi w Stanach Zjednoczonych (Akademia FBI, Akademia Policyjna w Baton Rouge, Departament Stanu USA) oraz szkolenia antyterrorystyczne z przedstawicielami służb bezpieczeństwa państw Unii Europejskiej. Jest stermotorzystą, płetwonurkiem, skoczkiem spadochronowym wojsk powietrzno-desantowych, instruktorem taktyki interwencji i wyszkolenia strzeleckiego.