Skip to main content

Adres: ul. Targowa 5, 70-634 Szczecin

 tel. 91 312 82 96

KADRA

mgr inż. Krzysztof Żelichowski

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej i Politechniki Szczecińskiej – Wydział Okrętowy.

Sześcioletni doświadczenie w Portowej Straży Pożarnej. Wykładowca Wyższej Szkoły Morskiej, Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich, Kierownik sekcji pożarniczej w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego.

Oficer pożarowy na promach, na Darze Młodzieży .

Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego.