Skip to main content

Adres: ul. Targowa 5, 70-634 Szczecin

 tel. 91 312 82 96

KADRA

Piotr Nowalany

Starszy oficer mechanik, mgr inż. mech. okrętowy Piotr Nowalany

Absolwent Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, w zakresie eksploatacji siłowni okrętowych. Starszy mechanik okrętowy, z uprawnieniami do obsługi (bez żadnych ograniczeń) siłowni okrętowych spalinowych, jak i innych (systemy i napędy/turbiny parowe i gazowe). 

Certyfikowany przez ABS starszy mechanik okrętowy. Przez 29 lat pełnił obowiązki starszego mechanika, głównie na statkach do przewozu ładunków płynnych. Ostatnie 18 lat odpowiedzialny za eksploatację techniczną różnych jednostek FPSO (Singapur, Mijanma, Gwinea Równikowa, Angola/Kabinda, Brazylia).    Odpowiedzialny za przebudowę techniczną dwóch VLCC na FPSO (stocznie chińskie i brazylijskie) oraz późniejszą  ich eksploatację na polu naftowym.