Skip to main content

Adres: ul. Targowa 5, 70-634 Szczecin

 tel. 91 312 82 96

KADRA

kpt. ż. w. mgr inż. Marek Siemanowicz

Kpt. ż. w. mgr inż. Marek Siemianowicz
Człowiek związany ze Szczecinem i jego morskim dziedzictwem. Absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie na kierunku Nawigacja ze specjalnością Transport Morski i studiów magisterskich. Od 2012 roku czynny marynarz, początkowo na statkach marynarki handlowej Doświadczony st. oficer posiadający dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej.
Brał udział w procesie implementacji i szkoleniu załogi w obsłudze systemu do zarządzania statkiem – Bassnet. Obecnie starszy oficer na promach RO-PAX. Certyfikowany Inspektor Ochrony Pożarowej.
Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec. Oprócz tematyki morskiej zainteresowany szeroko rozumianą nowoczesną technologią.